Home   Domowe Przedszkole   Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W KRAKOWIE
Domowe Przedszkole

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na 4 podstawowych filarach, które wyznaczają kierunki naszych działań. Podczas wykonywania codziennych obowiązków, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej dążymy do tego aby w naszym przedszkolu dziecko było:

ZDROWERADOSNETWÓRCZEPRZEDSIĘBIORCZE

Nasze dzieci to zdrowe, radosne „łotry” z doskonałą kindersztubą, które potrafią powiedzieć słowo „nie” i podać do tego mądrą argumentację” (Marta Korbut)
Te słowa były i dalej są ważne dla założycielki przedszkola Marty Korbut, która w 1980 roku otworzyła w Krakowie pierwsze prywatne przedszkole. Wówczas niewiele osób miało odwagę, pomysł i determinację na założenie prywatnej placówki opiekuńczo-edukacyjnej. Mogła zdecydować się na to osoba, która sama kierowała się w życiu tymi pojęciami – dziś kierunkami działalności przedszkola.
Kierunki te są podstawowymi celami, które chcemy realizować towarzysząc rozwojowi dzieci i tak organizując opiekę i sytuacje edukacyjne, aby mogły być osiągane wobec każdego dziecka. Realizujemy je podejmując określone działania organizacyjne, wybierając metody i formy pracy, dobierając odpowiednie środki dydaktyczne.

Dziecko zdrowe

Własna kuchnia
Rodzice powierzają nam opiekę nad dziećmi przez większość dnia. Chcemy odpowiedzialnie zadbać o ich zdrowie. Zależy nam na tym,  aby dzieci zdrowo się odżywiały, co wpływa na polepszenie ich odporności (podniesienie bariery immunologicznej), rozwój fizyczny i umysłowy.  Nie godzimy się na odżywianie cateringowe jako codzienny sposób na posiłek.
W każdym z trzech przedszkoli działa własna kuchnia. Wiemy, z jakich składników przygotowujemy posiłki. Są one świeże, dobrze zbilansowane dietetycznie (we współpracy ze specjalistami) i atrakcyjne dla oczu dziecka. Nie ma pośpiechu – można cieszyć się wspólnym jedzeniem, celebrować je.
Staramy się poszerzać menu dzieci. Oferować w atrakcyjnej formie warzywa i owoce.
W ustalonym z rodzicami zakresie jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby dietetyczne dzieci. Dbamy o kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Włączamy w zajęcia dydaktyczne treści związane ze zdrową dietą, poznajemy piramidę żywieniową. Podczas niektórych zajęć dzieci mogą poeksperymentować kulinarnie z pomocą cioci lub wujka kucharza.

Aktywność fizyczna
Codziennie spacerujemy, czasem robimy wycieczki do parku lub dalej do gospodarstwa agroturystycznego, wyjeżdżamy na zielone lub białe przedszkole, organizujemy zawody sportowe, sprzyjamy rozwijaniu integracji sensorycznej. Cały zespół szkoli się w tym zakresie. Gromadzimy potrzebne pomoce do doświadczeń sensorycznych. Korzystamy ze scenariuszy zajęć SI.

Profilaktyka i bezpieczeństwo
Stosujemy nowoczesną profilaktykę: lampę bakteriobójczą, a w okresie jesienno-zimowym także profilaktykę „babciną”: pyszny, naturalny syrop poprawiający odporność ( miód, czosnek, cytryna). Dbamy o bezpieczeństwo dzieci: zawsze trzy osoby opiekują się grupą.Okresowo pracownicy szkolą się z zasad udzielania pierwszej pomocy

 

Dziecko radosne

Atmosfera
W „Domowym Przedszkolu” staramy się o domową atmosferę – dzieci oswajają swoje panie, zwracając się do nich cieplejszym słowem: „ciocia”. Relacje dzięki temu stają się bardziej bezpośrednie. Dzieci nie wahają się przytulić i pocieszyć na kolanach cioci.

Emocje
W przedszkolu dążymy do wspólnej radosnej zabawy. Uczymy się nazywać i wyrażać emocje. Oswajamy je, wykorzystując naturalne sytuacje: czytanie mądrych bajek i zabawę w teatr. Trudne sprawy staramy się rozwiązać z pomocą inscenizacji, która pomaga wizualizować małe i duże problemy. Stosujemy inne ciekawe techniki rozwiązywania problemów. Negocjujemy porozumienie, zgodę pomiędzy dziećmi, odwołując się także do stanów wewnętrznych dzieci, ich intencji, pragnień, emocji, myśli i wiedzy.
Chcemy, aby dzieci w naszym przedszkolu: były sobą, potrafiły wyrażać się poprzez różne środki ekspresji, lubiły się śmiać, żartować i miały poczucie humoru. Uczymy je, aby lubiły sobie pomagać, były otwarte na świat i ludzi, współpracowały z innymi, pomagały innym i korzystały z pomocy, a także nie zniechęcały się trudnościami.
Dlatego nasi nauczyciele: lubią się bawić, akceptują inny punkt widzenia, potrafią się śmiać, żartować, mają poczucie humoru.  potrafią także słuchać i chcą się dowiedzieć; poważnie traktują większe i mniejsze problemy dzieci, szukając wspólnie z nimi rozwiązania.
Nauczyciele w swojej pracy stosują metody aktywizujące, wiedzą, jak wspierać rozwój dziecka i pomagać w trudnych sytuacjach.

Współpraca
Chcemy włączyć do radosnej zabawy najważniejsze osoby dla dziecka – Rodziców. To oni stanowią źródło poczucia bezpieczeństwa i zaufania, jakim mogą obdarzyć nas dzieci.
Stałym elementem działalności przedszkola są konkursy rodzinne na wspólne wykonanie tematycznej pracy. Dają one całej rodzinie okazję do zaangażowania i wspólnej zabawy wokół propozycji konkursowej. Wyzwalają pomysłowość, uśmiech i radość tworzenia. Łączą dom z przedszkolem. Przenoszą na jego teren radość wspólnego tworzenia z osobami, którym dziecko ufa.

Dziecko twórcze

Kreatywność w działaniu i myśleniu
Chcemy, aby dzieci były twórcze w swoich działaniach, zastanawiały się i rozwiązywały problemy. Podczas codziennych zajęć dążymy do tego, aby dzieci: były bystrymi obserwatorami, miały mnóstwo pomysłów, poszukiwały różnych rozwiązań, same szukały odpowiedzi, formułowały hipotezy, eksperymentowały i badały.
Uczymy dzieci wyrażania własnego zdania, rozbudzamy ciekawość świata i poczucie własnych możliwości.
Inspirujemy, zostawiając dzieciom przestrzeń do działania i aktywności; wspieramy, nie wyręczając.

Kreatywność artystyczna
Proponujemy dzieciom różne środki wyrazu artystycznego: plastykę, taniec, śpiew, teatr. Stawiamy na samodzielność wykonania prac plastycznych, z niewielkim wsparciem nauczyciela.
Unikamy schematyzmu prac wystawowych, bo chcemy, aby oddawały osobowość, indywidualny pomysł dziecka (unikamy efektu : „fabryki obrazków” na korzyść „unikalności dzieł”.) Umożliwiamy dzieciom udział w ciekawych konkursach plastycznych, uczestniczenie w zajęciach ceramiki artystycznej oraz udział w zajęciach tańca towarzyskiego.

Dziecko przedsiębiorcze

Chcemy tchnąć w dzieci ducha przedsiębiorczości, aby oswajały się z poruszaniem się w obszarze ekonomii – nie bały się matematyki, liczenia, planowania i przyzwyczajały do dobrego gospodarowania pieniędzmi. Promujemy też i wzmacniamy dobre zachowania przedsiębiorcze.
Aby osiągnąć te cele, organizujemy odpowiednie zabawy, proponujemy prace i zadania oraz wprowadzamy takie tematy, aby dzieci uzyskiwały potrzebne umiejętności, wiedzę i postawy, które powinna posiadać osoba przedsiębiorcza.
Przeliczanie, szacowanie jest elementem codziennych zdarzeń, sytuacji, nie tylko organizowane podczas dydaktycznych zajęć. Czasem proponujemy także dodatkowe formy zajęć matematycznych (zdobycie dyplomu matematyka), pracę z dziećmi uzdolnionymi w tym kierunku.

Dziecko dbające o środowisko.

Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania wrażliwości ekologicznej dzieci.  Rozbudzamy pozytywne postawy dzieci wobec przyrody oraz zainteresowania ochroną i kształtowaniem naturalnego środowiska człowieka. Stwarzamy sytuacje do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych w różnych porach roku.  Kształtujemy przyjazne odnoszenie się do zwierząt i roślin, a także właściwe reagowanie na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych.
Naukę rozpoczynamy od najbliższego otoczenia: dzieci tworzą ogródki: ziołowe, kwiatowe, warzywne; tworzą albumy zwierząt i roślin chronionych; organizują kąciki ekologiczne, przygotowują pojemniki do segregacji odpadów w salach przedszkolnych i prowadzą tę segregację. Regularnie włączamy się do akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt.