ZAPISY

Zapisy do Domowego Przedszkola 2018/2019
UWAGA
Pragniemy poinformować, że od 1 września 2018 r. nasze przedszkole przy ulicy Pachońskiego 8 będzie funkcjonowało na zasadach przedszkola samorządowego. W związku z tym oferujemy:
 • 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego bezpłatnie, w godzinach 9:00 – 14:00
 • W ramach wyżej wymienionych godzin realizowane będą następujące zajęcia:
  • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
  • Rytmika
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Język angielski
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej przeprowadzane są na takich samych zasadach i z taką samą dbałością o szczegóły jak w pozostałych naszych oddziałach.
 • 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (między godzinami 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 18:00)
 • Wyżywienie:
  • Stawka żywieniowa wynosi 14 zł na dzień, a w niej:
   • I śniadanie – 2 zł
   • II śniadanie – 2 zł
   • Obiad złożony z dwóch dań – 6 zł
   • Podwieczorek – 2 zł
   • Kolacja – 2 zł
  • Rodzic płaci tylko za te posiłki, z których dziecko korzysta. W przypadku planu 6 godzinnego, gdy dziecko jest przyprowadzane po 1 śniadaniu lub odbierane przed podwieczorkiem, stawka żywieniowa wynosi 10 zł
  • Rodzic jest zwolniony z opłaty żywieniowej w dni, w których dziecko nie było przyprowadzane do przedszkola (po uprzednim poinformowaniu przedszkola o nieobecności dziecka)
 • Dodatkowe opłaty:
  • Ubezpieczenie
  • Podręczniki
  • Wyprawka plastyczna
  • Zajęcia dodatkowe (temat zajęć dodatkowych zostanie poruszony na pierwszym zebraniu w roku szkolnym, rodzaj i częstotliwość zajęć zostaną uzgodnione z rodzicami)

Mimo zmiany oferty, Domowe Przedszkole przy ulicy Pachońskiego 8 w dalszym ciągu będzie prezentować niezachwianą jakość opieki nad naszymi podopiecznymi. Zasady opieki nad dziećmi, wykwalifikowana opieka, a także najwyższej jakości kuchnia  pozostaną takie same jak dotychczas!

W celu poznania szczegółów, zachęcamy do kontaktu:

Oddział przy ulicy Pachońskiego 8
Osobiście, w placówce przedszkola
Pod numerem telefonu: (12) 415-30-07 / (12) 416-88-60
Drogą mailową pod adresem: info@domowe-przedszkole.com.pl


Drodzy rodzice!

Pragniemy poinformować, że trwają zapisy do oddziału przedszkolnego przy ulicy Miłkowskiego 7 na nadchodzący rok szkolny 2018/2019. W związku z tym pragniemy również przedstawić nowy system opłat, przygotowany z myślą o jak największym komforcie finansowym rodziców naszych podopiecznych.

Czesne:

 • Pakiet 6 godzin: 340 zł
 • Pakiet 9 godzin: 420 zł

W ramach czesnego gwarantujemy:

 • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (codziennie)
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne (raz na dwa tygodnie)
 • Zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej (raz w tygodniu)
 • Zajęcia języka angielskiego (dwa razy w tygodniu)
 • Religię (raz w tygodniu) – dzieci, które na religię nie uczęszczają, mają w trakcie jej trwania zagwarantowaną opiekę pod okiem opiekunów przedszkola!
 • Zajęcia dodatkowe:
  • Mały przyrodnik (raz w miesiącu)
  • Mały chemik (raz w miesiącu)
  • Mały podróżnik (raz w miesiącu)
  • Mały inżynier (robotyka, raz w miesiącu)

Do czesnego należy doliczyć następujące opłaty dodatkowe:

 • Wpisowe: jednorazowy koszt 200 zł (istnieje możliwość płacenia wpisowego w częściach)
 • Wyżywienie:
  • Stawka żywieniowa wynosi 14 zł na dzień, a w niej:
   • I śniadanie – 2 zł
   • II śniadanie – 2 zł
   • Obiad złożony z dwóch dań – 6 zł
   • Podwieczorek – 2 zł
   • Kolacja – 2 zł
  • Rodzic płaci tylko za te posiłki, z których dziecko korzysta. W przypadku planu 6 godzinnego, gdy dziecko jest przyprowadzane po 1 śniadaniu lub odbierane przed podwieczorkiem, stawka żywieniowa wynosi 10 zł
  • Rodzic jest zwolniony z opłaty żywieniowej w dni, w których dziecko nie było przyprowadzane do przedszkola (po uprzednim poinformowaniu przedszkola o nieobecności dziecka)

Oferujemy również dodatkowe zajęcia płatne. W związku z nadchodzącym, nowym rokiem szkolnym, jesteśmy obecnie na etapie przedłużania umów z firmami, z którymi dotychczas współpracowaliśmy (starając się wynegocjować korzystniejsze warunki) oraz z podpisania umów z nowymi firmami. Szczegóły zajęć dodatkowych będziemy gotowi podać już niebawem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Trwają również zapisy do żłobka „Puszek” przy ulicy Miłkowskiego 7 dla najmniejszych pociech:

 • Pakiet 9-godzinny wraz z wyżywieniem: 850 zł
 • Pakiet 6-godzinny wraz z wyżywieniem: 600 zł
 • Pakiet 5-godzinny wraz z wyżywieniem: 550 zł

PROMOCJA!

Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny lub Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oferujemy:

 • Ulgę 50 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 9-godzinnego
 • Ulgę 40 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 6-godzinnego
 • Ulgę 30 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 5-godzinnego

Dla rodzin nie posiadających w/w kart oferujemy ulgę przy minimum dwójce rodzeństwa (obowiązuje tylko dla żłobka):

 • Ulga 40 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 9-godzinnego
 • Ulga 30 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 6-godzinnego
 • Ulga 20 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające z pakietu 5-godzinnego

W celu poznania szczegółów naszej oferty, zachęcamy do:
Odwiedzenia oddziału przy ulicy Miłkowskiego 7
Kontaktu telefonicznego: (12) 202-04-80
Kontaktu mailowego: milkowskiego@domowe-przedszkole.com.pl


UWAGA

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważnym momentem w życiu każdego dziecka (ale też i każdego rodzica) jest moment, w którym zaczyna ono chodzić do przedszkola. Dlatego też oferujemy kompleksowy program adaptacyjny. Program ten podzielony jest na trzy etapy:

1. Spotkanie informacyjne

Prowadzone przez dyrektora placówki. Na tym spotkaniu rodzic pozna:

 • Organizację pracy w przedszkolu
 • Pełny rozkład dnia
 • Szczegóły realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Kompletną ofertę edukacyjną przedszkola wraz ze wszystkimi zajęciami dodatkowymi
 • Regulamin przedszkola

Na pierwszym spotkaniu rodzice dowiadują się, co można zrobić, by ich pociechy jak najlepiej poradziły sobie ze stresem rozstania i lekko zniosły proces adaptacyjny. Dodatkowo, każdy rodzic zostanie oprowadzony po przedszkolu w towarzystwie dyrektora.

2. Pierwsze spotkanie adaptacyjne „Poznajmy się”

Rodzic z dzieckiem witany jest przez dzieci oraz nauczycieli. Następnie nauczycielka rozpoczyna przygotowane przez siebie zabawy integracyjne dzieci. Najważniejsze w tym działaniu jest nawiązanie bliższego kontaktu z dziećmi oraz stworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania.

3. Tydzień adaptacyjny

Cykl jednogodzinnych, bezpłatnych spotkań, w których dziecko jest zostawiane pod opieką naszych nauczycieli, który ostatecznie przygotuje dziecko do codziennego uczęszczania do przedszkola.