Plan dnia

 • 6:30– 8:00
  • Schodzenie się dzieci: zajęcia, zabawy, ćwiczenia korekcyjno-kompensujące stymulujące rozwój dziecka
 • 8:00 – 8:45
  • Czynności higieniczne, pierwsze śniadanie
 • 8:45 – 9:00
  • Czynności porządkowe, przygotowanie grupy do zajęć
 • 9:00 – 10:00
  • Zabawy dydaktyczne, ruchowe lub gimnastyka poranna. Praca indywidualna
 • 10:00 – 10:30
  • Czynności higieniczne. Drugie śniadanie
 • 10:30 – 11:15
  • Zajęcia dydaktyczne z całą grupą według planu pracy nauczyciela
 • 11:15 – 12:00
  • Spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe na powietrzu w ogrodzie
 • 12:00 – 12:30
  • Czynności higieniczne. Obiad – pierwsze danie
 • 12:30 – 13:15
  • Relaksacja przy muzyce, bajki terapeutyczne
 • 13:15 – 13:45
  • Obiad – drugie danie. Czynności higieniczne, mycie zębów
 • 13:45 – 14:30
  • Ćwiczenia i zabawy utrwalające, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne
 • 14:30 – 15:00
  • Czynności higieniczne. Podwieczorek
 • 15:00 – 16:30
  • Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe, twórcze. Zabawy w kącikach zainteresowań
 • 16:30 – 17:00
  • Czynności higieniczne. Kolacja
 • 17:00 – 18:00
  • Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domu